English

PortfolioOpdracht 1

Opdracht:
In deze opdracht ga ik je een beetje vertellen over mij zelf.

Mijn naam is Jolke de Jonge ben 16 jaar oud. Ik leef met mijn moeder vader en zus. Als ik mij verveel ga ik vaak game of code en dan code ik Java, Javascript en C#. Ik handbal ook ik doe het op hoog niveau. Ik zit op 2 cluben 1 club zit ik met mijn vrienden en op de andere ook alleen daar ga ik meer strijde voor de winst en hoger op te komen. Ik heb code altijd all leuk gevonden mijn moeder of vader heeft er niks mee te maken gehad ik vond het altijd interesant. Ik hoop dat deze school wel wat ik veracht en dat is dat ze mij helpen wanneer nodig is. en als ik met deze school klaar bent dan ga ik naar het hbo en ga ik game dev doen en hoop ik een baan te krijgen bij Riot games.

Opdracht 2

Opdracht:
een STARRT verslag maken van de baby foto opdracht.

waar voor was deze opdracht het was voor om ons goed te leren kennen en waarom het belangerijk was is omdat je leerd je klas genoten leerd kennen. Ik vond de opdracht niet mijn favoriete opdracht maar we leerde elkaar wat beter kennen.

Opdracht 3

Opdracht:
10 regels m.b.t. groepswerk, schrijf een verslag van waarom je dit belangrijk vindt en waarom je deze regels hebt gekozen. Onderbouw goed je antwoorden! Dat is het belangrijkste.

1. we moeten een goede communicatieband hebben in de groep.
als je dat niet hebt kunnen er veel dingen mis lopen

2. We moeten goede verdeling maken binnen het groepje.
als we dat niet doen kan het een chaos dan gaan we niks doen en raar opkijken

3. In je team goeden beslissingen maken.
als je de verkeerde beslissingen maakt dan kan het verkeerd lopen

4. Duidelijk afspraken maken binnen je team en die ook na komen.
als je het niet na komt kan je problemen komen dat je het telaat inleverd en zo

5.duidelijk wezen in je team.
als je niet duidelijk bent wat je moet doen waar je bent kan je niet ver komen kan er gorte problemen ontstaan

6.Geen mensen buitensluiten.
als je mensen buiten sluit dan kan hij niet goed helpen en zo kan je niet zijn tegen over mensen

7. duidelijk wezen met de problemen waar je tegen aan loopt dan kan je team meschien helpen.

8. altijd alle informatie delen met de groep
waarom dit zo belangrijk is dat mensen niet weet waar jullie het over hebben en dan kunnen er mis cominicatie komen.

9. Altijd blijven vragen.
dan weet je whats up en dan kunnen er geen mis cominicatie komen tussen de groep.

10. Op elkaar kunnen vertouwen
dat je gewoon geloofd dat hij het kan maken zonder problemen.

Dat zijn de 10 regels die bij samenwerken hoord.

Opdracht 4

Opdracht:
Mijn opdracht is een kort verslag je schrijven over een spel wat ik gedaan heb met de klas

Het spel was dat er label op je werd geplakt met er iets op staan bijv volger of pester en dan gingen ze kijken bij wie wij gingen staan en wij mochten niet praten dus ik vond het een apart spel maar wel leerzaam want zij wilde kijken ging je gewoon bij je vrienden staan of wat je anders ging doen. Ik was een volger en ik begreep het spell niet dus ik ging ook maar bij de volgers staan want maar doen zij het uitlegde was het gelijk logiz

Opdracht 5

Opdracht:
In deze opdracht moet ik 3 collumen maken aan de rechter kan moet ik opscrijven wat ik moeilijk vind, midden Wat je kan doen om wat er in je linkerkolom staat te bereiken op korte termijn! en in de rechts collum staat "Ik wil graag… (wat je wil bereiken m.b.t. wat je moeilijk vindt)"

Ik laat een foto zien waar ik laat zien wat er in mijn 3 columen staat.
LOB 3 columen